Alkalmazotti közösségünk

Óvodánkban, három csoportban hat óvodapedagógus és három dajka néni végzi a gyerekek

gondozását - nevelését . Nevelőtestületünkre jellemző a nagyfokú gyerekszeretet, az újra való nyitottság, a szakmai megújulásra való törekvés és a partnerek igényeire való odafigyelés.

Elfogadó, segítő, támogató légkörben neveljük a gyerekeket.

Minden dolgozónk rendelkezik a törvényben előírt szakképesítéssel.

Óvodapedagógusok:

-          Angyal Emese

-          Kovácsné Szabó Erika

-          Köbli Jánosné

-          Zelenák Bettina

-          Szilágyiné Szalontai Erzsébet

-          Szőkéné Csiribán Gizella

Óvodai dajkák:

-          Csobán Attiláné

-          Lipcseiné Mester Ágnes

-          Pásztor Ferencné