Kerékpárral is közlekedj okosan!

Itt a tavasz, a jó idő, egyre többet lehetünk a szabadban. Sokan kerékpárra pattannak, de ne feledkezzünk meg a kötelező felszerelések meglétének ellenőrzéséről, esetleges beszerzéséről sem!

KerékpárA kerékpár kötelező felszerelése
1. Megbízható kormányberendezés,
2. Két, egymástól függetlenül működő fékberendezés. Egy elöl, egy hátul.
3. Első lámpa, amely fehér vagy kadmiumsárga, folyamatos fényt biztosít,
4. Hátsó lámpa, amely piros, folyamatos fényt biztosít.- Egy piros színű hátsó fényvisszaverő prizma (nem lehet háromszögletű),
5. Legalább az első keréken, legalább egy borostyánsárga, kétoldalas küllőprizma,
6. Hangjelző berendezés (csak csengő lehet),
7. Fényvisszaverő ruházat (lakott területen kívül, éjszaka vagy rossz látási viszonyok közt).

Ne feledjük: a kerékpár jármű! A kerékpár vezetője is a közlekedés egyenrangú résztvevője. Jogait és kötelezettségeit a KRESZ szabályozza.

Legyünk partnerek az utakon! A közlekedés nem harc! A közlekedők egymás partnerei kell hogy legyenek. Közös érdekük és feladatuk, hogy kölcsönösen segítsék, ne veszélyeztessék, indokolatlanul ne akadályozzák, vagy nehezítsék egymás közlekedését.

Ne feledjük, a járda a gyalogosoké! A kerékpárral közlekedő csak vendég a járdán, ott a gyalogosan közlekedőket nem veszélyeztetve közlekedhet. A gyalogátkelőhely is a gyalogosoké, minden esetben le kell szállni, és úgy kell áttolni a kerékpárt a másik oldalra.

Látszódj, hogy lássanak! A lámpák, fényvisszaverők, prizmák, fényvisszaverő felületekkel ellátott ruházat a biztonságot szolgálják, így a többi közlekedő hamarabb észrevesz, ami a közlekedés biztonságát növeli.

 

Húsvétkor sokan indulnak locsolkodni kerékpárral és autóval.

Kérünk mindenkit, ha alkoholt fogyasztott ne induljon el (gép)járművével!

Bűnmegelőzési tanácsok a húsvéti ünnepre

HúsvétAhhoz, hogy jogsértés ne zavarja meg a húsvéti ünnepeket, engedjék meg, hogy a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya felhívja figyelmüket az alábbi szabályok betartásának fontosságára.

Ősi hagyomány, hogy húsvét hétfőjén a fiúk a leányokat rövid, frappáns versike kíséretében meglocsolják. Cserében a fiatalokat a meglocsolt lányok, asszonyok, piros tojással ajándékozzák meg és süteménnyel kínálják. Az édesség mellé pedig, koccintáskor előkerül az üdítő és az alkohol is.

Felhívjuk a szülők, vendéglátók figyelmét arra, hogy a gyermekeknek és a fiatalkorúaknak semmiféle alkoholtartalmú italt ne kínáljanak, még húsvétkor sem. Egy gyermek szervezete sokkal védtelenebb a szeszes itallal szemben. A vendéglátó nem tudva, hogy előzőleg már hány helyen kínálták meg a fiatalt szeszes itallal, „egy korty úgysem fog megártani…” bíztatással, akár alkoholmérgezést is okozhat.

Legyünk tehát előrelátóak és óvatosak!

Természetesen ebben az időszakban is fontos az alapvető vagyonvédelmi szabályok betartása. Kérjük, fogadják meg tanácsainkat, hogy az ünnepek ne az áldozattá válás bosszúságával teljenek!

- Amennyiben elutazik otthonról, induláskor ne felejtse el becsukni az ablakokat, bezárni a bejárati- és a teraszajtót! Ha van a lakásban elektronikus riasztórendszer, mindenképpen aktiválja!
- Idegenekkel ne közöljék, hogy mikor nincsenek otthon, de egy megbízható személynek mindig hagyják meg elérhetőségüket (cím, telefonszám)!
- Lakáskulcsát ne tegye ajtaja közelében található „biztos rejtekhelyre” (lábtörlő, villanyóraszekrény stb.)!
- Ha lakásában tartózkodik az ünnep idején, akkor is zárja be az ajtót, hiszen a besurranó tolvajok ilyenkor is dolgoznak!
- Ne engedjen be lakásába ismeretlen személyeket még locsolkodás ürügyén sem!
- A gépkocsira vonatkozó bűnmegelőzési tanácsok ebben az időszakban is érvényesek. Ne hagyjon értéket gépkocsijában, (pl. GPS, magnó, táska, fényképezőgép stb.) az autó nem biztonságos tárolóeszköz!
- Mindig zárja be a jármű ajtóit, az ablakokat húzza fel, kapcsolja be a riasztót, még akkor is, ha csak pár percre száll ki!
- Kirándulás során válassza az őrzött parkolókat!

Kellemes húsvéti ünnepeket kíván, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr- Főkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya

 

Családi Sportnapok Nyírturán - HÚSVÉTI NYUSZIFUTÁS

Nyuszi futásA Nyírturai Futball Klub
Családi Sportnapok Nyírturán 
rendezvénysorozatának ötödik programja lesz

2013. március 30-án a HÚSVÉTI NYUSZIFUTÁS

START: Általános Iskola elől (Nyírtura, Arany János u. 21. sz.)

Útvonal: Arany János utca - Kossuth utca - Szabadság utca és vissza az Arany János utcán az Általános Iskola udvara.

Kategóriák, amelyre a helyszínen lehet jelentkezni: faluMARATON (5 km), faluFélMARATON (2,5 km) 

A programsorozatról további információ Nyírtura honlapján és facebook oldalán, de érdemes a Kábel Újságot is figyelemmel követni!

Sportoló Nemzet

 

Támogatóink

Támogatóink

Szerves hulladék felhasználás

Az Önkormányzat felhívja a nyírturai földtulajdonosok figyelmét, hogy a földterületükön lévő szerves hulladékokat, gallyakat (legalább 2 m3 mennyiségben) az Önkormányzat részére felajánlhatják további felhasználás céljából. 

Az Önkormányzat a szerves hulladék elszállítását saját költségén vállalja.

 

 

 

 

További információ a 42/531-010 telefonszámon kapható.

Képzési lista álláskeresők részére

KépzésAz átmeneti, vagy tartós elhelyezkedési gondokkal küzdő álláskeresők, pályakezdők számára a táblázatban szereplő képző, átképző és továbbképző programokat ajánlja a Munkaügyi Központ. A képzéssel megszerezhető képesítések nagymértékben növelhetik a munkavállalási esélyeket. 

A képzési programok listája EXCEL táblázatban IDE KATTINTVA letölthető, PDF formátumban IDE KATTINTVA letölthető.

További információ a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltségén kapható.

Cím: 4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 2.
Telefon: 06-42/598-145
Fax: 06-42/598-120

A száraz fű és avartüzek megelőzése érdekében

KatasztrófavédelemNyíregyháza Katasztrófavédelmi Kirendeltség Felhívása

A rét és tarlóégetések valamint növényi hulladékégetések során – az eddigi jelentős számban bekövetkezett tűzesetekre való tekintettel – a tűzesetek elkerülése érdekében mindnyájunkban legalább az alábbiakat szükséges tudatosítani:
A tervezett avar-, a tarló-, a nád- és a növényi hulladékégetésének helyét, időpontját és terjedelmét a megkezdés előtt legalább 24 órával az illetékes Katasztrófavédelmi Kirendeltségnek írásban be kell jelenteni. (a bejelentőlap letölthető: www.szabolcs.katasztrofavedelem.hu honlapról) Nyíregyháza Katasztrófavédelmi Kirendeltség címe: 4400 Nyíregyháza Erdő sor 5.
- A növényi hulladékot csak szélcsendes időben, és csak a megfelelő tűzvédelmi szabályok betartásával szabad elégetni.
- A növényi hulladékégetés csak úgy végezhető, hogy az a környezetére tűz- és robbanásveszélyt ne jelentsen. Az érintett területen az apró vadban okozható károk elkerülése érdekében vadriasztást kell végrehajtani.
- A fasorok, facsoportok védelmét biztosítani kell.
- Az égetést szakaszosan, kezelhető nagyságú területen kell végezni, és csak az egyik szakasz felégetése után szabad a másik szakasz felégetéséhez hozzáfogni.
- Az égetés időtartamára a tűzoltásra alkalmas kéziszerszámmal ellátott, megfelelő létszámú, kioktatott személy jelenlétéről kell gondoskodni.
- A tüzet tilos őrizetlenül hagyni, és veszély esetén, vagy ha a tűzre már szükség nincs, azt azonnal el kell oltani.
- Az égetés befejezése után a helyszínt gondosan át kell vizsgálni és - vízzel, földtakarással, kéziszerszámokkal stb. - a parázslást, izzást meg kell szüntetni.

Kérjük, hogy saját területükön tartsák be az előírásokat és tegyenek meg mindent a tűzesetek megelőzése érdekében. Fontos, hogy az égetéseket megelőzően az érintett területet és annak környezetét átvizsgáljuk, mivel a képződő füst a közelében elhelyezett méhcsaládok pusztulását is eredményezheti, de a múlt évben arra is volt már példa, hogy halált okozott a növényzettűz.

Amennyiben mégis tűzeset következik be, annak észlelésekor az első és legfontosabb feladat a kezdeti “kis tűz” eloltásán túlmenően, az illetékes tűzoltóság – és ha lehetséges a terület tulajdonosának – haladéktalan értesítése.

Az észlelt tűzesetet késedelem nélkül a 105 vagy a 112 (ingyenes) telefonszámon jelezni kell a tűzoltóságnak.

A tűzvédelmi szabályok megszegése esetén annak súlyosságát és következményeit mérlegelve a felelős személy(ekk)el szemben a Katasztrófavédelem 10.000.000 Ft-ig terjedő tűzvédelmi bírságot szab ki, melynek megfizetése a büntetőjogi, ill. a polgári felelősség, valamint a tűzvédelmi bírság kiszabására okot adó szabálytalanság megszüntetésének kötelezettsége alól nem mentesít.
A tűzgyújtási tilalomra vonatkozó rendelkezések megsértése erdővédelmi bírsággal sújtható. Minden kedves honfitársunknak tűzmentes szép tavaszt kíván a Nyíregyháza Katasztrófavédelmi Kirendeltség.

Nyíregyháza március 08.


Tisztelettel:
Kozák Attila tű. alezredes sk.
Kirendeltség-vezető

Erzsébetprogram

Erzsébet programTisztelt Lakosság! 

A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány kiírta erre az évre szóló üdülési pályázatait.
A meghirdetett pályázatok automatikusak, azaz a keretösszeg kimerüléséig, aki megfelel a feltételeknek, az sikeres pályázóvá válik. Kiemelten fontos tehát a pályázatok formailag helyes és megfelelő benyújtása.

A pályázatok területei:
- gyermeküdültetés (tavaszi, nyári, őszi tábor)
- nyugdíjasok
- fogyatékkal élők
- közmunkaprogramban részt vevők

A pályázaton elnyerhető üdülési lehetőségek gyermekek számára 1 hét, felnőttek számára 3 nap. A szükséges önrész alacsony, attól függően, hogy ki veszi igénybe: 1-2.000 Ft / nap.
A pályázatokat január 15-től lehet benyújtani online, viszont ezt követően a levelezés az Alapítvánnyal már postai úton történik.

A pályázatokról és a benyújtásról teljes információt az alábbi linken találtok:
https://palyazat.erzsebetprogram.hu/

Üdvözlettel: Berecz Enikő

Kamarai hozzájárulás 2013.

KamaraTisztelt Vállalkozó!

Ezúton is felhívjuk szíves figyelmét, hogy a 2011.évi CLVI. törvény értelmében ötezer forintos kamarai hozzájárulás megfizetésére kötelezett minden, az adott év január elsején működő vállalkozás, melynek befizetési határideje a tárgyév március 31-dik napja. Amennyiben Ön 2012. évben már benyújtotta a regisztrációs lapot, azt nem szükséges ismét megtennie, de az éves kamarai hozzájárulást 5000.-Ft-ot meg kell fizetni 2013.évre is. (átutalással: 12042809-00167914-00200002 sz. bankszámlára, vagy személyesen a kamara pénztárában.) A kamarai hozzájárulás megfizetésével a gazdálkodó szervezet nem lesz automatikusan a kereskedelmi és iparkamara tagja, ez továbbra is a cégvezető döntése, a kamarai tagsággal járó további kedvező lehetőségekről kérjen információt elérhetőségeink valamelyikén. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kereskedelmi és Iparkamarában regisztrált vállalkozások számára a kamara széleskörű szolgáltatásokat biztosít térítésmentesen, melyekről az alábbiakban tájékoztatjuk.

 

Üzlet a hálón– Olyan internetes adatbázis, mely a fizetett elektronikus cégadatbázisokhoz hasonlóan működik, de a regisztrált vállalkozások térítésmentesen használhatják funkcióit. Az adatbázisba folyamatosan frissített adatokat tölthetnek fel, hazai és külföldi üzleti partnereket kereshetnek. Közzétehetnek üzleti ajánlatokat, és saját hírlevelet állíthatnak össze, melyet a rendszer automatikusan juttat el a megadott elektronikus címre.

 

Pályázat és rendezvényfigyelő – Ezen a rendszeren át folyamatosan figyelemmel kísérheti az aktuális pályázatokat és kamarai rendezvényeket, melyeken való részvétel feltételeiről is kaphat információkat. Saját hírlevelet állíthat össze, az Önnek optimális tartalommal, a folyamatos módosítás lehetőségével.

Az említett oldalakat itt érheti el: http://www.uzletahalon.hu/hu/

Mindkét rendszerbe való bejelentkezéshez szükség van az Ön vállalkozásának adószámára és személyes kódjára, melyet az elektronikus regisztrációkor megadott. Amennyiben a jelszóra nem emlékszik, kérjük adószámának és cégnevének megadásával írásban jelezze azt a Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címen.

További szolgáltatások a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kereskedelmi és Iparkamarában:

 

A hét minden munkanapján:

Ingyenes jogi és hiteltanácsadás

Üzleti partnerközvetítés

Szakképzési tanácsadás

Pályaorientációs tanácsadás

 

Minden kedden 9.00-12.00 óra  Ingyenes pénzügyi és gazdasági tanácsadást

 

Keressen minket üzleti életében felmerülő kérdéseivel, hogy segíthessük vállalkozása működésének sikeresebbé tételét.

 

Cím: Nyíregyháza, Széchenyi u. 2. Tel.: 42/311-544; 42/416-074

Fax.: 42/311-750; 42/311-545 e-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.  honlap: www.szabkam.hu

Állatorvosi helyettesítés 2013. március

ÁllatorvosA Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóságának tájékoztatása szerint Nyírturán az állatorvosi helyettesítési beosztás 2013. márciusában az alábbiak szerint alakul:

2013. március 02-03. Dr. Bánhidi László (telefonszáma: 06-30/606-8469)

2013. március 09-10. Dr. Fölker Krisztina (telefonszáma: 06-30/973-1018)

2013. március 15-17. Dr. Petromán László (telefonszáma: 06-30/965-5930)

2013. március 23-24. Dr. Gonda Gedeon (telefonszáma: 06-20/944-0111)

2013. március 30-31. és április 1. Dr. Nagy István (telefonszáma: 06-30/324-2995)

Családi Sportnapok Nyírturán - 24 órás focibajnokság

FociA Nyírturai Futball Klub
Családi Sportnapok Nyírturán 
rendezvénysorozatának harmadik programja lesz

2013. március 16-án 14 órától 24 ÓRÁS FOCIBAJNOKSÁG

Helyszín: Általános Iskola tornaterme (Nyírtura, Arany János u. 21. sz.)

Hozd magaddal családtagod, barátod, ismerősöd, szomszédod és fociszerető barátaidat! Szurkolócsapatok is várunk!
Szabályok ismertetése és csapatalakítás a helyszínen. 
A csapatok értékes jutalmakat nyerhetnek!

 

A programsorozatról további információ Nyírtura honlapján és facebook oldalán, de érdemes a Kábel Újságot is figyelemmel követni!

  

Sportoló Nemzet

 

 

Támogatóink

Támogatóink

Családi Sportnapok Nyírturán - XBOX-Kinect Bajnokság

A Nyírturai Futball Klub
Családi Sportnapok Nyírturán 
rendezvénysorozatának negyedik programja lesz

2013. március 23-án 14 órától XBOX-Kinect Bajnokság

Helyszín: Általános Iskola tornaterme (Nyírtura, Arany János u. 21. sz.)

Ismerd meg a XXI, század sport technikáját! Játszunk együtt, érezd jól magad a játékkal!
Hozd magaddal családtagod, barátod, ismerősöd és szomszédod is!

Az XBOX-Kinect gépeket programunkhoz az Együtt Egymásért Kelet-Magyarországon Egyesület (Nyíregyháza) biztosítja! A programsorozatról további információ Nyírtura honlapján és facebook oldalán, de érdemes a Kábel Újságot is figyelemmel követni!

Kinect

 

 

Sportoló Nemzet

 

 

Támogatóink

Támogatóink

Családi Sportnapok Nyírturán - ZUMBA

ZumbaA Nyírturai Futball Klub
Családi Sportnapok Nyírturán 
rendezvénysorozatának második programja lesz

2013. március 9-én a ZUMBA ÉS CSALÁDI AEROBIC

Helyszín: Általános Iskola tornaterme (Nyírtura, Arany János u. 21. sz.)

Hozd magaddal családtagod, barátod, ismerősöd és szomszédod is!

A legügyesebb zumbások értékes jutalmakat nyerhetnek! 
A programsorozatról további információ Nyírtura honlapján és facebook oldalán, de érdemes a Kábel Újságot is figyelemmel követni!

  

Sportoló Nemzet

 

 

Támogatóink

Támogatóink

Tájékoztató a földhasználati bejelentéssel kapcsolatos jogszabályi változásokról

FödhivatalTájékoztató
Földhasználati bejelentéssel kapcsolatos jogszabályi változásról

2013. január 1-jével, illetve 2013. február 1-jével változtak a földhasználati nyilvántartási eljárásra vonatkozó szabályok.

I. Földhasználati bejelentési kötelezettség

A földhasználóknak már 2000. január 1-je óta be kell jelenteniük a földhivatalok felé az általuk használt földek adatait. A tulajdonos akkor minősül egyben földhasználónak is, ha a tulajdonában lévő földterület használatát, hasznosítását nem engedte át más részére (pl. haszonbérleti szerződés keretében).

A bejelentési kötelezettség alól korábban két kivételt engedett a jogszabály:

1. ha a használt terület az ingatlan-nyilvántartásban erdőként van nyilvántartva,
2. ha a földhasználó országos viszonylatban 1 hektár, vagy ennél kisebb területet használ.

2013. január 1-jével kibővült a földhasználati nyilvántartásba bejelentendő földhasználatok köre. Az idei évtől a földhasználóknak területi mértéktől függetlenül minden termőföld, valamint mező-, és erdőgazdasági belterületi föld - kivéve az erdő művelési ágú területek - használatát be kell jelenteniük a földhivatal felé. Hatályon kívül helyezésre került az a rendelkezés, miszerint a bejelentési kötelezettség csak az 1 hektár területnagyságot meghaladó földhasználatra vonatkozik.
A földhasználati bejelentési kötelezettség - a korábbi szabályozásnak megfelelően - továbbra is a mindenkori földhasználót terheli.

A gyakorlatban a fentiek szerinti bejelentési kötelezettség azokra a földrészletekre vonatkozik, amelyet az ingatlan-nyilvántartásban szántó, szőlő, gyümölcsös, kert, rét, legelő (gyep), nádas, fásított terület művelési ágban vagy halastóként tartanak nyilván, függetlenül attól, hogy az ingatlan bel- vagy külterületen helyezkedik el. Az állampolgároknak azt javasoljuk, hogy az ingatlan tulajdoni lapján ellenőrizzék a földrészlet művelési ágát és ez alapján eldönthető, hogy a terület bejelentési kötelezettség alá tartozik vagy sem. A zártkert elnevezés nem az ingatlan művelési ágára vonatkozik, hanem egy 1994 előtt alkalmazott termőföld hasznosítási lehetőségre utal. így a köztudatban zártkertnek nevezett ingatlanok esetében is kizárólag a művelési ág dönti el, hogy be kell-e jelenteni a használatát vagy sem.


Az ingatlan-nyilvántartásra vonatkozó szabályok alapján a belterületi fekvésű egy hektár vagy annál kisebb területű földrészletek - függetlenül attól, hogy azon mező- vagy erdőgazdasági művelést folytatnak - művelés alól kivett területként kell nyilvántartani. E földrészletek, pl.: a belterületi lakóházhoz tartozó előkert, kiskert tehát nem minősülnek mező-, és erdőgazdasági müvelés alatt álló belterületi földnek, igy azok használatát nem kell a földhasználati nyilvántartásba bejelenteni.

A bejelentési kötelezettség teljesítésének - az 1 hektár vagy ennél kisebb földterületet használókra vonatkozó - véghatárnapja a közeljövőben törvénymódosítás keretében kerül meghatározásra. Ennek a véghatáridőnek a meghatározásáig bírság alkalmazására sem kerülhet sor.

A földhasználók a bejelentési kötelezettségüknek a „Földhasználati bejelentési adatlap" használatával tehetnek eleget a használt földterület fekvése szerint illetékes járási földhivatalnál.

Az adatlap beszerezhető a járási földhivataloknál, illetve letölthető a www.foldhivatal.hu honlap Nyomtatványok menüpontja alatt.

A földhasználati nyilvántartásba vételi eljárásért a hatályos jogszabályok szerint 6 000 forint összegű díjat kell fizetni. Ha a földhasználati bejelentés vagy a törlési kérelem 20 vagy annál több földrészletre vonatkozik, az eljárás díja 12 000 forint. A Kormány tervezi a törvény olyan irányú módosítását, miszerint a földhasználati bejelentésekkel kapcsolatos minden eljárás 2013. január 1-jével visszamenőleg díj-, és illetékmentes eljárás lesz.

Jelenleg a járási földhivatalok a díj megfizetése nélkül is befogadják a bejelentéseket és a jogszabályok megváltozása esetén erre vonatkozó hiánypótlást sem küldenek a bejelentőknek. Amennyiben valaki befizette a díjat (pl: átutalta) és azt visszamenőleg eltörlik, úgy erről a földhasználó értesítést kap és a befizetett teljes összeget visszafizetik részére.

A kötelező bejelentés célja az, hogy egyértelműen ki lehessen mutatni, hogy egy személy vagy gazdálkodó szervezet az országban mekkora területet használ és milyen jogcímen. Ezzel biztosítható, hogy a földhasználati viszonyok teljesen átláthatóak legyenek. A teljes körű bejelentés egyrészt elősegítheti az 1 hektár alatti területek támogatáshoz jutását, másrészt biztosíthatja a hasznosítási kötelezettség hatékonyabb ellenőrzését is.


II. A földhasználók azonosító adatainak bejelentése

A termőföldről szóló törvény 2013. február 1-jével kötelező adatszolgáltatást ír elő a földhasználati nyilvántartásba már bejegyzett földhasználók számára.

Az adatszolgáltatási kötelezettség érinti mindazon földhasználókat, akik 2012. december 31-ig a földhivatalok által vezetett földhasználati nyilvántartásba földhasználóként bejegyzésre kerültek.

Az adatszolgáltatási kötelezettség keretében a magánszemély földhasználónak a személyi azonosítóját és az állampolgárságát, gazdálkodó szervezet földhasználónak pedig a statisztikai azonosítóját kell bejelentenie az ingatlanügyi hatóság felé.

A bejelentési kötelezettségnek 2013. március 30-ig kell eleget tenni a „Földhasználati azonosító adatközlési adatlap" kitöltésével. Az adatlap beszerezhető a járási földhivataloknál, illetve letölthető a www.foldhivatal.hu honlap Nyomtatványok menüpontja alatt.

Az adatlaphoz csatolni kell magánszemély földhasználó esetében a személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány, gazdálkodó szervezet földhasználó esetében a statisztikai azonosítót tartalmazó okirat másolatát is.

Az adatközlési bejelentéssel indult eljárás díjmentes.

Az eredeti aláírással ellátott adatközlési adatlapot a használt földterület fekvése szerint illetékes járási földhivatalhoz kell benyújtani személyesen vagy postai úton. Ha a földhasználó több járási földhivatal illetékességi területéhez tartozó termőföldet használ, úgy a bejelentését kizárólag egy földhivatal felé kell megtennie azzal, hogy az adatlapon fel kell tüntetnie azoknak a településeknek a nevét, amelyeken a nyilvántartásba vett földhasználatával érintett földrészletek vannak.

Az azonosító adatok kötelező bejelentésének az a célja, hogy ki lehessen egyértelműen mutatni, hogy egy magánszemély, illetve gazdálkodó szervezet az országban mekkora területet használ és milyen jogcímen.
Az adatszolgáltatással lehetőség nyílik egy országos földhasználati adatbázis létrehozására, valamint a földhasználati nyilvántartásból igényelhető új adatszolgáltatási forma, a földhasználati összesítő szolgáltatására Az összesítő a földhasználó által az ország egész területén használt egyes földterületek területét és aranykorona értékét tartalmazza majd jogcímenkénti bontásban, illetve országosan összesítve.

Javasoljuk, hogy a bejelentési kötelezettségnek az érintett földhasználók 2013. március 15-ig tegyenek eleget, annak érdekében, hogy a hiányos adatközlések egyeztetésére március végéig sor kerülhessen.
A földhasználók a bejelentési és az adatközlési kötelezettséggel kapcsolatban további tájékoztatást a járási földhivatalokban kaphatnak.

Nyíregyháza, 2012. február 08.

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Földhivatala

Letöltés: Földhasználati azonosító adatközlési adatlap

Letöltés: Földhasználati bejelentési adatlap

Száraz fű és avartüzek megelőzése

KatasztrófavédelemKozák Attila tű, alezredes levele a lakosság részére a száraz fű és avartüzek megelőzése érdekében, melyet változtatás nélkül teszünk közzé. 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Nyíregyházi Katasztrófavédelmi Kirendeltség
Kirendeltségvezető

Tisztelt lakosság!

Tájékoztatom, hogy a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. Törvény 18. § (3) alapján az erdő és a parlag tűz elleni védelme - a tűzesetek megelőzése, a tűzoltás feltételeinek biztosítása - a tulajdonos, a kezelő, illetve a használó feladata.

A tél végi és kezdődő tavaszi száraz időjárás, valamint a rét és tarlóégetések, illetve a növényi hulladékégetések következtében megnövekvő parlag és avartüzek megelőzése érdekében, a lakosságot legalább az alábbiakról szükséges ismételten tájékoztatni:
- A levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról szóló Kormányrendelet értelmében általános jelleggel tilos a hulladék nyílt téri égetése. A tilalom kiteljed a lábon álló növényzet, tarló illetve növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett hulladék (növényi hulladék) égetésére is.
- Az önkormányzatok helyi rendeletben szabályozhatják a kerti növényi hulladékok égetésének szabályait, amelyben meghatározhatják a lakosságnak, hogy a kertekben az elszáradt növényzet, gallyak, kerti hulladékok égetése során körültekintően járjanak el.
- Amennyiben a helyi rendelet lehetővé teszi a növényi hulladék égetését, a lakosok gondoskodjanak a szükséges oltóeszközökről, ne hagyják a tüzet felügyelet nélkül, erős szél esetén pedig kerüljék a tüzelést.
- A tervezett avar-, tarló-, nád- vagy növényi hulladékégetésének helyét, időpontját és terjedelmét a megkezdés előtt legalább 24 órával az illetékes hivatásos tűzoltóságnak jelentsék be.
- A növényi hulladékot csak szélcsendes időben, és csak a megfelelő tűzvédelmi szabályok betartásával - figyelemmel a település ez irányú rendeletére - szabad elégetni.
- A növényi hulladékégetés csak úgy végezhető, hogy az a környezetére tűz- és robbanásveszélyt ne jelentsen. Az érintett területen az apró vadban okozható károk elkerülése érdekében vadriasztást szükséges végrehajtani. 
- A fasorok, facsoportok védelmét biztosítani szükséges.
- Az égetést szakaszosan, kezelhető nagyságú területen végezhetik, és csak az egyik szakasz felégetése után szabad a másik szakasz felégetéséhez hozzáfogni.
Az égetés időtartamára a tűzoltásra alkalmas kéziszerszámmal ellátott, megfelelő létszámú, kioktatott személy jelenlétéről gondoskodjanak.
- A tüzet tilos őrizetlenül hagyni, és veszély esetén, vagy ha a tűzre már szükség nincs, azt azonnal oltsák el.
- Az égetés befejezése után a helyszín átvizsgálásáról gondoskodjanak és - vízzel, földtakarással, kéziszerszámokkal stb. - a parázslást, izzást szüntessék meg.
- Fontos, hogy az égetéseket megelőzően az érintett területet és annak környezetét átvizsgálják, mivel a képződő füst a közelében elhelyezett méhcsaládok pusztulását is eredményezheti, de akár emberek halálát is okozhatja a növényzettűz.
- Amennyiben mégis tűzeset következik be, annak észlelésekor az első és legfontosabb feladat a kezdeti "kis tűz" eloltásán túlmenően, az illetékes tűzoltóság - és ha lehetséges a terület tulajdonosának - haladéktalan értesítése.

Kérjük, hogy saját területükön tartsák be az előírásokat és tegyenek meg mindent a tűzesetek megelőzése érdekében!

Az észlelt tűzesetet késedelem nélkül a 105 vagy a 112-es (ingyenes) segélyhívó telefonszámon jelezni kell a tűzoltóságnak.

Kérem, hogy a településen a polgárőrség, település őrök aktív közreműködésével derítsék fel az elhagyatott, elhanyagolt területek tulajdonosait, és hívják fel figyelmüket a terület gondozására. A gondozatlan területen, illetve ugyanazon területen több esetben keletkező parlag és avartüzek esetében a Nyíregyházi Katasztrófavédelmi Kirendeltség, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Földhivatal közreműködésével beazonosítja a terület tulajdonosát (tulajdonosait), aki(k) ellen tűzvédelmi bírság kiszabását köteles kezdeményezni.

A tűzvédelmi szabályok megszegése esetén annak súlyosságát és következményeit mérlegelve a felelős személy(ekk)el szemben a katasztrófavédelmi kirendeltség 10.000.000 Ft-ig terjedő tűzvédelmi bírságot szab ki, melynek megfizetése a büntetőjogi, ill. a polgári felelősség, valamint a tűzvédelmi bírság kiszabására okot adó szabálytalanság megszüntetésének kötelezettsége alól nem mentesít.
Kérem, hogy a fentiekről a lakosságot a településen szokásos hirdetményi úton tájékoztassa.

Nyíregyháza, 2013. február 20.

Kozák Attila tű. alezredes s.k.
Kirendeltség-vezető

Joomla templates by a4joomla