A NYITÖT Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás által üzemeltett, a NYITÖT Szociális Szolgáltató Központnak helyet biztosító épület (Rákóczi u. 58.) Nyírtura Község Önkormányzatának tulajdonában áll. Az épület 1940.-ben épült, eredetileg római katolikus iskola, tanítói lakás és egy ideig a vasárnapi misék színtere is volt, majd Idősek Klubjaként működött.

1987.-ben lett átalakítva bentlakásos idősek otthona funkcióra. Egyesített Szociális Intézményként biztosította ezen felül a település szociális ellátását úgymint, szociális étkeztetés, tanyagondnoki szolgáltatás, házi segítségnyújtás, idősek klubja.

2011. – ben vette át a jelenlegi üzemeltető határozatlan idejű szerződés keretében. A házi segítségnyújtás 72 fő ellátottal és 8 fő gondozónővel, a bentlakásos idősek otthona 10 lakóval üzemelt, emellett 25 fővel idősek nappali ellátása is működött, a tanyagondnoki szolgálat ettől az évtől Nyírtura Község Önkormányzat hatáskörébe került.

Az Idősek Bentlakásos Otthonának helyt adó szociális intézmény fenntartása, fejlesztése, illetve az ezzel járó szolgáltatási feladatok minőségi ellátása nehezen vált teljesíthetővé az idő múlásával. Az ellátásra szoruló idősek száma, illetve a szükségletek egyre növekvő tendenciát mutattak, az ellátásnak helyt adó épület régi, emellett elavult volt. Több, alapvetően szükséges helység hiányzott, akadálymentesítés nélküli, korszerűtlen épület 10 fő elhelyezését tudta biztosítani 4 szobában. A fentiek tükrében az Önkormányzat és a fenntartó közös összefogással 2012.-ben sikeres pályázatot nyújtott be, mely lehetőséget nyújtott a rossz műszaki állapotban lévő, gazdaságtalan, energiapazarló módon működő Intézmény átépítésére, korszerű, energiatakarékos, az akadálymentesség feltételének is megfelelő 2015. évben megvalósuló újjáépítésére. Az intézmény az elkészült bővítéssel, illetve korszerűsítéssel ez év elejétől 50 %-os többletkapacitással 20 fős ellátotti létszámmal üzemel tovább.

2014.- január 1-től a nappali ellátás 50 főre bővül, így külön telephelyre költözés vált szükségessé, melynek jelenleg is a Kossuth u. 49. szám alatt található, volt „Fecskeház” ad helyet.

 

 

 

 

 

Joomla templates by a4joomla