Könyvtár újranyitás

Tisztelt Lakosok!

 

A Kormány 194/2021. (IV.26.) rendelete értelmében a védettségi igazolvánnyal rendelkező olvasók 2021. május 3-tól szabadon látogathatják a könyvtárat. A védettségi igazolvánnyal rendelkezők nem kötelesek maszkot viselni, használatát azonban továbbra is ajánlott. A 18. életévüket betöltött olvasók kötelesek felmutatni a védettséget igazoló kártyájukat, valamint a személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványukat.

18 év alattiak egyedül nem, csak védettségi igazolvánnyal rendelkező felnőtt kísérővel látogathatják a könyvtárakat. A 18 év alattiak életkorának igazolását a könyvtáros kérheti.

 

Tájékoztatás az óvodás és bölcsődés korú gyerekek beíratásáról a 2021/2022 nevelési évre

TÁJÉKOZTATÁS AZ ÓVODÁS és BÖLCSŐDÉS KORÚ GYEREKEK  BEIRATÁSÁRÓL a 2021/2022 NEVELÉSI ÉVRE

A BEIRATÁS IDŐPONTJA:

2021.04.21.- 2021.04.23.-ig

8.00.tól 17.00.-ig.

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban Nkt.) 8.§ (2) bekezdése alapján a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozásokon vesz részt.
Az óvodába a 2021/2022-es nevelési évre a 2017. szeptember 1. és 2018. augusztus 31. közötti időszakban született gyermekek beíratása kötelező.

A jelenlegi járványügyi helyzetre való tekintettel az idei évben is lehetőség van az online és személyes formában történő beiratkozásra.

Online beiratkozás esetén:

A beiratkozáshoz szükséges iratokat (a gyermek születési anyakönyvi kivonata, TAJ kártyája, adóigazolványa, lakcím kártyája) az „Óvodai jelentkezési lap” kitöltésével együtt lefotózva vagy beszkennelve az Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.  e-mail címre küldjék meg.

Személyes beiratkozás esetén:

A járványügyi szabályok szigorú betartása mellett telefonos egyeztetés után.

A beiratkozáshoz szükséges iratokat (a gyermek születési anyakönyvi kivonata, TAJ kártyája, adóigazolványa, lakcím kártyája) bemutatva és az „Óvodai jelentkezési lap”-ot helyben kitöltve.

Kérem, hogy aki rendelkezik az alábbi dokumentumok valamelyikével, azt is mutassa be:

-  Szülők különélése esetén: a gyermek törvényes képviseletét alátámasztó dokumentum

-  Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről szóló határozattal

-  Hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetről szóló határozattal

-  Tartós betegségről szóló igazolással

-  Pedagógiai Szakszolgálat által kiállított Szakvéleménnyel

 

A gyermek óvodába történő felvételéről 2020.05.20.-ig dönt az óvoda vezetője, melyről írásban tájékoztatja a szülőket postai úton vagy e- mailben.

A felvételi kérelem elutasítása esetén az értesítés kézhezvételét követő 15 napos határidőn belül a gyermek szülője/ törvényes képviselője a Nyírtura Község Önkormányzat jegyzőjének címzett jogorvoslati kérelmet nyújthat be.

Óvodaköteles gyermek esetében az EMMI rendelet 20. § (2) bekezdése alapján a napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni az Oktatási Hivatalt. A bejelentési kötelezettségüket a www.oktatas.hu oldal Köznevelés menüpontjának Külföldre távozás bejelentése pontjából, vagy a https://www.oktatas.hu/kozneveles/kulfoldre_tavozas_bejelentese linken elérhető elektronikus űrlap kitöltésével és postai úton történő beküldésével tudják teljesíteni.

A szülő tárgyév május 25. napjáig az Nkt. 8. § (2) bekezdése szerinti felmentést kérhet gyermeke részére a megyei kormányhivatal általános illetékességgel eljáró járási hivataltól. A Nyíregyházi Járás területéről az óvodakötelezettség teljesítése alóli felmentést a szülő által írt kérelemmel lehet kérelmezni a Nyíregyházi Járási Hivatal Hatósági Osztályához (4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5.) címezett írásban megküldött levélben.

Esetleges kérdéseiket bizalommal feltehetik az Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.  e-mail címen, vagy a 06/70 7013384 telefonszámon.

Várjuk az intézményünk iránt érdeklődők jelentkezését.

 

Nyírtura, 2021.04.08.

 

Szilágyiné Szalontai Erzsébet
Intézményvezető

 

Mellékletek:

Adatkezelési tájékoztató óvodai felvételhez
Bölcsődei felvétel iránti kérelem
Óvodai felvétel iránti kérelem

 

Konyha zárvatartás

Kedves étkezők, és óvodai, iskolás szülők!

 

A konyha 2021.04.01-04.06 között technikai okok miatt zárva tart. Nyitás 2021.04.07 szerda

2021.04.07-től ismét vihető a megszokottak szerint az iskolai és óvodai ebéd az ebédet igénylő gyerekeknek, az iskolai digitális oktatás és az óvodai ügyelet ideje alatt.

 

Tisztelettel: Kontérné Tóth Diána

Élelmezésvezető

Nyírtura Konyha

2021.03.29

 

 

COVID-19 felhívás

Tisztelt Nyírturai lakosok!

Sajnos településünkön is egyre több az új COVID-19 fertőzött beteg.

 

Felhívjuk  a lakosság figyelmét, hogy a  korona vírus által kialakult helyzet miatt legalább 2 hétig tartsuk be a szabályokat!

 Kérünk mindenkit, hogy tegyen meg minden tőle telhetőt a fertőzés elkerülése érdekében, bármilyen nehéz is ezt betartani.

-       csökkentsük a találkozások számát!

-       csak nagyon indokolt esetben tartózkodjanak a közterületeken,

-       az üzletekben a legrövidebb idő alatt próbálják a vásárlást elintézni, lehetőleg egyedül

-       mindenki használjon – lehetőség szerint - FFP2 maszkot és viseljük helyesen

-       törekedjünk a 1.5 méteres távolság betartására

-       aki magát nem is félti a vírustól, az tartsa be a szabályokat a szülei, nagyszülei, és a többi esendő, idős vagy beteg ember miatt.

 

 

Köszönjük az együttműködésüket, mindenkinek jó egészséget kívánunk!

 

 

Nyírtura Község Önkormányzata

 Nyírtura, 2021.03.12.

 

Joomla templates by a4joomla